ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)

สนุกสนานกับฮ่องกงดิสนี่ย์เเลนด์จนถึงสวนสนุกปิด พักโรงเเรม 4 ดาว บนเเหล่งช้อปปิ้งบนถนนนาธาน นั่งรถพีคเเทรมขึ้นเดอะพีค หมุนกังหันนำโชค วัดเเชกงหมิว ทำพิธียืมเงินเจ้าเเม่กวนอิมวัดฮองฮำ


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (CX)
รหัสทัวร์
D5HK_CX00109
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ม.ค. 67 - 13 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alcathaypacific.jpg
ราคาเริ่มต้น
23,888 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - ฮ่อกง - นั่งรถพีคเเทรม - วิคตอเรียพีค
 • วันที่

  2

  เจ้าเเม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานจิวเวอร์ีรี่ - วัดเเชกงหมิว - ดิสนี่ย์เเลนด์(รวมค่าเข้าดิสนี่ย์เเลนด์) + ชมพลุในดิสนี่ย์เเลนด์
 • วันที่

  3

  เจ้าเเม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - กรุงเทพฯ

23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
23,888
เด็กมีเตียง
23,888
เด็กไม่มีเตียง
22,888
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
6,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,888
เด็กมีเตียง
26,888
เด็กไม่มีเตียง
25,888
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888
เด็กมีเตียง
28,888
เด็กไม่มีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
7,000
เด็กทารก
7,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 23,888 23,888 22,888 7,000 6,900 - 20
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 26,888 26,888 25,888 7,000 7,900 - 20
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 28,888 28,888 27,888 7,000 7,900 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางโทรศัพท์  084-0881847 / 086-5487333 / 085-9575222
 • ทาง Line : @chicjourney   
 • E-mail : chicjourney2020@gmail.com 
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ระบุ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน หรือ ตามที่ระบุ หากเป็นช่วงเทศกาล พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิค 2020 จำกัด เออร์เบิน สแควร์ 070-8-84366-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

       แจ้งการชำระเงิน 
       ทางไลน์ @chicjourney
       ทางอีเมล์ chicjourney2020@gmail.com
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน