ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

เที่ยวญี่ปุ่น ไซตามะ ฟุกุชิมะ ยามากาตะ เซนได มิยากิ ชม ดอกซากุระ ณ สวนฟุนาโอกะ โจชิ ชม สวนดอกท้อฮานะโมโมะ โนะซาโตะ ชม หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ชม ปราสาทสึรุกะ แช่ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL
รหัสทัวร์
JPLJP_JL00160
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
07 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67
เดินทางโดย
aljapanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
 • วันที่

  2

  เมืองคาวาโกเอะ - ถนนเมืองเก่าคุระซึคุริ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ชมซากุระคุมางายะ ซาโนะ เอาท์เล็ต
 • วันที่

  3

  เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน้ำคันนนจิ - ทะเลสาบอินาวาชิโระ - ออนเซ็น
 • วันที่

  4

  เมืองยามากาตะ - สวนสาธารณะคะโจ - วัดยามาเดระ+สะพานโฮจู - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
 • วันที่

  5

  ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - สวนดอกท้ออีซากะ ฮานาโมโมะ โนะ ซาโตะ - นั่งรถไฟชินคันเซน
 • วันที่

  6

  วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี - **ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ) - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  7

  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

07 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
47,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
47,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,900 บาท
เด็กมีเตียง
69,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
47,900 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 69,900 69,900 67,900 10,000 - 47,900 30
07 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 69,900 69,900 69,900 10,000 - 47,900 30
08 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 69,900 69,900 69,900 10,000 - 47,900 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางโทรศัพท์  084-0881847 / 086-5487333 / 085-9575222
 • ทาง Line : @chicjourney   
 • E-mail : chicjourney2020@gmail.com 
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ระบุ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน หรือ ตามที่ระบุ หากเป็นช่วงเทศกาล พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิค 2020 จำกัด เออร์เบิน สแควร์ 070-8-84366-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

       แจ้งการชำระเงิน 
       ทางไลน์ @chicjourney
       ทางอีเมล์ chicjourney2020@gmail.com
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน