ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมวิวฮาจิมันซากะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ป้อมปราการโกเรียวคาคุสวนสาธารณะรูปดาวห้าแฉก ท่าเรือและโกดังอิฐแดง สกีรีสอร์ท คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค พักโรงแรม 4ดาว ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
JPLJP_TG00422
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
15 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่
 • วันที่

  2

  เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ - ชมวิวฮาจิมันซากะ
 • วันที่

  3

  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ป้อมปราการโกเรียวคาคุ(สวนสาธารณะรูปดาวห้าแฉก) - ท่าเรือและโกดังอิฐแดง - ทะเลสาบโทยะ - สกีรีสอร์ท
 • วันที่

  4

  เนินพระพุทธเจ้า - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด
 • วันที่

  5

  ตลาดปลานิโจ - ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค - นั่งรถไฟท้องถิ่น - เมืองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ - อิออนพลาซ่า
 • วันที่

  6

  สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กมีเตียง
57,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
55,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
37,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
64,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
60,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
39,900 บาท
Group Size
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
64,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
60,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
จอยแลนด์
39,900 บาท
Group Size
32 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 59,900 57,900 55,900 10,000 - 37,900 32
03 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 64,900 62,900 60,900 10,000 - 39,900 32
04 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 64,900 62,900 60,900 10,000 - 39,900 32

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางโทรศัพท์  084-0881847 / 086-5487333 / 085-9575222
 • ทาง Line : @chicjourney   
 • E-mail : chicjourney2020@gmail.com 
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ระบุ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน หรือ ตามที่ระบุ หากเป็นช่วงเทศกาล พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิค 2020 จำกัด เออร์เบิน สแควร์ 070-8-84366-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

       แจ้งการชำระเงิน 
       ทางไลน์ @chicjourney
       ทางอีเมล์ chicjourney2020@gmail.com
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน