ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
CIGVN_VZ00161
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
09 มิ.ย. 66 - 26 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
14,899 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
 • วันที่

  2

  วัดหลิงอิ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - ดานัง
 • วันที่

  3

  ดานัง - บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก - พักบนบาน่าฮิลล์
 • วันที่

  4

  บาน่าฮิลล์ - ดานัง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ

23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,899 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 15,899 - - 4,900 - - 30
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 15,899 - - 4,900 - - 30
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 15,899 - - 4,900 - - 30
03 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 15,899 - - 4,900 - - 30
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 15,899 - - 4,900 - - 30
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 15,899 - - 4,900 - - 30
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 14,899 - - 4,900 - - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางโทรศัพท์  084-0881847 / 086-5487333 / 085-9575222
 • ทาง Line : @chicjourney   
 • E-mail : chicjourney2020@gmail.com 
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ระบุ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน หรือ ตามที่ระบุ หากเป็นช่วงเทศกาล พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิค 2020 จำกัด เออร์เบิน สแควร์ 070-8-84366-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

       แจ้งการชำระเงิน 
       ทางไลน์ @chicjourney
       ทางอีเมล์ chicjourney2020@gmail.com
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 142 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน