ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

ฮานอย นิงห์บิงห์ ตามก๊ก วัดเฉินก๊วก สนามบินฮานอย ดอนเมือง นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน หมู่บ้าน Cat Cat ซาปา ลาวไก ฮานอย สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CIGVN_FD00073
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ต.ค. 66 - 23 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
15,899 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
 • วันที่

  2

  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat
 • วันที่

  3

  ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ
 • วันที่

  4

  ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง

24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
17,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,899 บาท
พักเดี่ยว
3,900 บาท
เด็กทารก
3,000 บาท
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 17,899 - - 3,900 3,000 - 24
29 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 15,899 - - 3,900 3,000 - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางโทรศัพท์  084-0881847 / 086-5487333 / 085-9575222
 • ทาง Line : @chicjourney   
 • E-mail : chicjourney2020@gmail.com 
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ระบุ
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน หรือ ตามที่ระบุ หากเป็นช่วงเทศกาล พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-5 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิค 2020 จำกัด เออร์เบิน สแควร์ 070-8-84366-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

       แจ้งการชำระเงิน 
       ทางไลน์ @chicjourney
       ทางอีเมล์ chicjourney2020@gmail.com
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 193 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน